Bodite obveščeni o aktualnih akcijskih ponudbah in ne zamudite naših nasvetov pri opremi doma! Ob prijavi prejmete 10% popust za nakup v spletni trgovini! Velja za dodatke in dekor na zalogi.

S prijavo soglašam, da Kerin.Dom d.o.o moj elektronski naslov uporablja za namene obveščanja o novostih do preklica. Seznanjen sem, da se iz sistema prejemanja elektronskih sporočil lahko kadarkoli izpišem, tako da v elektronskem sporočilu kliknem na odjavo.

Vaše elektronske naslove bomo varovali skrbno v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Več o tem si lahko preberete na Varstvo osebnih podatkov

NAGRADNA IGRA

OSVOJI BON ZA NOVO KUHINJO

KERIN.DOM PRAZNUJE 18 LET!

18 let je minilo, od kar smo v Slovenijo kot prvi pripeljali vrhunske nemške kuhinje Nobilia in Häcker,
zato smo se odločili, da vam ob tem jubileju v nagradni igri podarimo vrednostne bone,
ki jih lahko izkoristite pri nakupu vaše sanjske kuhinje v našem salonu.

Sodeluj v nagradni igri!

Kerin.Dom praznuje 18 let!

Praznujte skupaj z nami in osvojite super nagrado – vrednostni bon za nakup kuhinje.

Vse kar morate storiti je, da izpolnite spodnji obrazec, kliknite pošlji in že sodelujete v žrebanju.

V nagradni igri lahko sodelujejo tudi kupci kuhinj, ki bodo izris in nakup opravili med 12.03.2018 in 20.04.2018.

 

Veliko sreče!

Kakšna pa je vaša sanjska kuhinja?

1. Moderna kuhinja čistih linij brez ročajev

2. Trend kuhinja v imitacijah betona/lesa

3. Klasična kuhinja v toplih tonih

4. Čudovita rustikalna kuhinja

Vrednostni boni

1x 500€
1x 250€
1x 100€

Vrednostni bon izkoristite pri nakupu kuhinje z belo tehniko, najkasneje do 30.06.2018.

1. PODATKI O ORGANIZATORJU NAGRADNE IGRE IN NAGRADNI IGRI

Organizator nagradne igre z nazivom » Osvoji bon za novo kuhinjo« (v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje Kerin.Dom d.o.o., Šmartinska 152, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator). Nagradna igra se izvede zaradi podelitve nagrad 3 izžrebanim udeležencem, ki so izpolnili obrazec na spletni strani www.kerin-dom.si ali opravili nakup kuhinje med 12.03.2018 in 20.04.2018.

 

2. TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra poteka od 12.03.2018 do vključno 20.04.2018 (do 20. ure).

 

3. UDELEŽENCI

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: udeleženci), ki sprejmejo ta pravila in pogoje. V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni pri organizatorju nagradne igre oz. osebe, ki so povezane s podjetjem ali z izvedbo nagradne igre ter pravne osebe javnega ali zasebnega prava.

 

4. NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI IN NJEN MEHANIZEM

Nagradna igra poteka preko izpolnjenih obrazcev, ki jih izpolnijo na spletni strani. Vsi udeleženci, ki izpolnijo obrazec sodelujejo v žrebanju za nagrade. Vsak udeleženec lahko prejme le eno nagrado.

V nagradni igri lahko sodelujejo tudi kupci kuhinj, ki bodo izris in nakup opravili med 12.03.2018 in 20.04.2018.

V kolikor bo izžreban udeleženec nagradne igre, ki je opravil nakup pred žrebanjem, tj. od 12.03.2018 do 20.04.2018, se mu povrne kupnina v višini izžrebane nagrade na njegov transakcijski račun.

 

5. NAGRADNI SKLAD

Skupna vrednost nagradnega sklada je 850,00 EUR. Podeljuje se v bonih različnih vrednosti, ki jih nagrajeni udeleženci (v nadaljevanju: nagrajenci) lahko unovčijo za nakup kuhinje z belo tehniko (leseni del kuhinje Nobilia ali Häcker in aparati bele tehnike) v salonu Kerin.Dom, BTC City Ljubljana, do 30.06.2018.

Nagrade:

1 x bon 500€

1 x bon 250€

1 x bon 100€

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini in so v zgornji tabeli navedene v neto zneskih, ki jih prejme nagrajenec.

Za nagrajenca, ki je zavezanec za dohodnino, organizator nagradne igre plača akontacijo dohodnine za prejeto nagrado. Akontacija dohodnine v celoti bremeni organizatorja. Organizator plača akontacijo dohodnine, ko nagrajenec prevzame bon. Morebitno doplačilo dohodnine po letni dohodninski odločbi bremeni nagrajenca.

6. ŽREBANJE NAGRAJENCEV IN OBVEŠČANJE O NAGRAJENKI/NAGRAJENCU

Ob koncu nagradne igre bo organizator nagradne igre z naključnim žrebom določil seznam nagrajencev v skladu s temi pravili:

– V nagradni igri se upoštevajo vsi udeleženci, ki so izpolnili obrazce na spletni strani najkasneje do 20.04.2018.

– Žrebanje bo potekalo 23.04. 2018 na naslovu organizatorja nagradne igre pod nadzorom tričlanske komisije.

– Žrebanje se opravi z naključnim izborom nagrajencev izmed vseh prispelih izpolnjenih obrazcev.

– Če je za nagrado izžreban udeleženec, ki na podlagi teh pravil ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradni igri oziroma ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, se izvede nov žreb, dokler se nagrada dokončno ne podeli.

Nagrajenci bodo o prejemu nagrade obveščeni po pošti v roku najkasneje 10 delovnih dni po izvedenem žrebanju. Seznam nagrajencev z imenom in priimkom bo objavljen na spletnem mestu www.kerin-dom.si najkasneje 10 (deset) delovnih dni od dokončne določitve nagrajencev. Pritožba na uvrstitev v seznam nagrajencev na podlagi teh pravil ni mogoča.

Komisija po žrebanju pripravi zapisnik, ki vsebuje seznam nagrajencev. Zapisnik se bo hranil na naslovu organizatorja do 31 .12. 2018.

 

8. SPLOŠNO O NAGRADAH IN NAGRAJENCIH

Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Nagrada ni prenosljiva na drugo osebo. Vsak nagrajenec je lahko izžreban le za 1 nagrado. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se ugotovi, da je nagrajenec v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

 

9. PREVZEM NAGRADE

Nagrajenci bodo nagrado (vrednostni bon, ki se glasi na ime nagrajenca) lahko prevzeli v salonu Kerin.Dom, najkasneje do 10. 05. 2018.

Svojo istovetnost bodo nagrajenci morali dokazati z osebno izkaznico ali drugim veljavnim dokumentom s fotografijo in kopijo davčne številke.

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci soglašajo s temi pravili in izpolnjujejo pogoje za udeležbo v nagradni igri. Organizator si pridržuje pravico, da nagrad ne podeli, če:

• nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade

• se ugotovi, da je uporabnik v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre

• nagrajenec posreduje napačne podatke

• nagrajenec nagrade ne prevzame do izteka roka za prevzem nagrade, določenega s strani organizatorja.

 

10. OBVEZNOSTI NAGRAJENCEV GLEDE PREVZEMA NAGRADE

Če nagrajenec ne izpolnjuje s temi pravili določenih pogojev za prevzem nagrade oziroma sprejem nagrade odkloni ali nagrade ne prevzame in vnovči v roku, določenem s strani organizatorja, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator nagradne igre v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti.

11. IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Organizator nagradne igre ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

• kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator in tehnični izvajalec nimata vpliva

• kakršne koli posledice ob uporabi nagrad.

 

12. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Vsi osebni podatki, pridobljeni od udeležencev nagradne igre, so varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) ter v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov.

Osebni podatki, ki se zbirajo, so: ime in priimek, e-poštni naslov in telefonska številka za prejemnike nagrad tudi davčna številka.

Organizator bo pridobljene osebne podatke obdeloval izključno za potrebe izvedbe nagradne igre, promocijske in informativne aktivnosti ter za statistično obdelavo.

Udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo izidov žrebanja na spletnem mestu. Nagrajenci organizatorju nagradne igre izrecno dovoljujejo objavo svojih osebnih podatkov tudi v sredstvih javnega obveščanja in na spletnem mestu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

Udeleženci izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre njihove osebne podatke, ki jih posredujejo v okviru udeležbe pri tej nagradni igri, uporabi za potrebe te nagradne igre ter za svoje promocijske, informativne in druge aktivnosti.

Udeleženec ali njegov zastopnik lahko pisno prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov. Preklic posreduje pisno na naslov organizatorja. Organizator v primeru preklica soglasja zagotovi izbris osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh od prejema preklica.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo.

Organizator hrani dokumentacijo o nagradni igri najmanj do 31.12.2018, dokumentacijo o nagrajencih pa skladno z davčnimi in računovodskimi predpisi. Po izteku teh rokov organizator dokumentacijo uniči skladno s svojimi internimi akti.

 

13. DOSTOP DO PRAVIL NAGRADNE IGRE

Pravila nagradne igre so objavljena na spletnem mestu www.kerin-dom.si. Pravila so vseskozi dostopna in na vpogled vsem udeležencem.

 

14. OSTALE DOLOČBE

Organizator ne bo upošteval zapoznelih in nepopolno izpolnjenih ali napačno izpolnjenih vprašalnikov. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro je dokončna in velja za vse udeležence.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh pravil bo udeležence obvestil z objavo na spletnem mestu www.kerin-dom.si. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.

V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti ta pravila štejejo za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, ali v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator nagradne igre.

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo rešil v čim krajšem času in o tem obvestil pritožnika oz. po potrebi tudi druge udeležence.

 

Pravila nagradne igre pričnejo veljati 12. 03. 2018.

 

Organizator nagradne igre: Kerin.Dom d.o.o.

Znani so nagrajenci nagradne igre "Osvoji bon za novo kuhinjo"!

  • 1 x 500 € – Urška Pikec Vesel
  • 1 x 250 € – Vanja Sandrin
  • 1 x 100 € – Mateja Turk

Čestitamo!

X